Please consider supporting us by disabling your ad blocker.


Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Ayusin ang mga salita ayon sa sidhi ng damdaming ipinapahayag. (pinakamababaw hanggang pinakamasidhi)

Panuto: Ayusin ang mga salita ayon sa sidhi ng damdaming ipinapahayag. (pinakamababaw hanggang pinakamasidhi)

  1. Pagdurusa,lungkot,dalamhati,pighati,lumbay
    Lumbay, Lungkot, Dalamhati, Pighati , Pagdurusa
  2. Kaligayahan, katuwaan, kagalakan, kasiyahan, kaluwalhatian
    Kaluwalhatian, Katuwaan, Kagalakan, Kasiyahan , Kaligayahan
  3. Galos, saksak, daplis, hiwa 
    Daplis, Galos, Hiwa, Saksak

About admin

Check Also

Ipaliwanag ang Paksa, Dahilan, at Aral ng Akasya o Kalabasa ni Cosolation P. Conde

Buod ng Akasya o Kalabasa ni Cosolation P. Conde Maagang bumangon si Aling Irene upang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *