Please consider supporting us by disabling your ad blocker.


Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Ang Pagmamahal sa Bayan – Pagtataya Questions and Answers

V. Pagtataya
Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at
unawain ang tanong. Piliin ang pinaka angkop na titik.
1. Ano ang kahulugan ng “pater” na pinagmulan ng
salitang patriyotismo?
A. Katatagan at kasipagan
B. kabayanihan at katapangan
C. pinagkopyahan o pinagbasehan
D. pinagmulan o pinaggalingan
2. Ano ang manyayari sa grupo ng manlalaro kung
hindi ramdam ang pagmamahal nito sa kanilang
koponan? Hindi ba lagi mong naririnig ang
salitang “puso’ sa tuwing kinakapanayam ang
isang manlalarong nagbigay ng malaking puntos.
Anong pagpapahalaga ang ipinahahayag nito?
A. Pagmamahal sa laro
B. Pagmamahal sa koponan
C. Pagmamahal sa bayan
D. Pagmamahal sa kapwa
3. Saan nakikita ang tunay na kahulugan ng
patriyotismo para sa isang Pilipino?
A. Sa bawat kilos ng bawat Pilipino natutugunan ang
nga pangangailanagn ng taong bayan.
B. Sa mga hangarin at pangarap ng bawat
mamamayan tungo sa pag-unlad ng sarili at
kapuwa-Pilipino.
C. Sa pagtutulungan ng bawat mamamayang
Pilipino sa panahon ng sakuna at kalamidad.
D. Sa pagsulong ng adhikaing ipagmalaki ang ating
kultura at isulong ang turismo ng bansa.
4. Kung saan unang itinuro ang pagmamahal
A. Paaralan C. simbahan
B. Pamilya D. kaibigan
5. Ito ang nagiging daan upang makamit ang layunin
at pagbubuklod ng tao sa lipunan.
A. Kalayaan C. pagmamahal
B. Kahalagahan D. konsensya

 

Pagtataya
D
B
A
B
C

About admin

Check Also

Pagmamahal sa Bayan Edukasyon sa Pagpapakatao (ESP) IKALIMANG LINGGO

IKALIMANG LINGGO Pagmamahal sa Bayan – Pagkilala sa papel na dapat gampanan ng bawat mamaayang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *