Please consider supporting us by disabling your ad blocker.


Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Paggalang sa Buhay: Pagmamahal sa Diyos at sa Kapuwa (Culture of Life and Culture of Death) – MODYUL Gawain 1

Ano ang buhay at saan ito galing?

Ang buhay ay isang kalagayan na binubukod ang organismo o bagay na may buhay mula sa inorganikong mga bagay, i.e. walang-buhay, at patay na mga organismo, na nakikilala sa pamamagitan ng paglago sa pamamagitan ng metabolismo, reproduksiyon, at ang kakayahang makibagay (adaptasyon) sa kanilang kapaligiran na nagmumula sa loob.

Ano ang mga patunay na ang tao ay may paggalang sa buhay?
Ang buhay ay biyaya ng Dios sa lahat ng nilalang sa mundo kaya’t mahalagang ito ay pahalagahan at ingatan; gawing makabuluhan ang buhay sa pamamagitan ng paggamit dito ng tama.

Mga Patunay na ang Tao ay may Paggalang sa Buhay
Ang pagsulong ng mga batas tungkol sa karapatang pantao at maging pangangalaga sa buhay ng mga hayop ay isa sa patunay na ang bawat tao ay may paggalang sa buhay. Ang mga batas na ito ay sumasalamin sa pagpapahalaga sa buhay.
Ang paggamit sa buhay ng tama katulad ng pagtulong sa kapwa at pag-abot ng mga magagandang pangarap sa buhay ay representasyon ng pagmamahal at paggalang sa buhay na biyaya ng Dios.
Ang pagdiriwang ng kaarawan ay isang uri ng pasasalamat sa Diyos sa panibagong buhay na ipinagkaloob; ang gawaing ito ay likas sa bawat tao upang bigyan pagpapahalaga ang buhay.

Ano ang mga patunay na may mga taong walang paggalang sa buhay?
May mga taong nagkakamit nang suicide, Ipinagbabawal na Gamot, Alkoholismo, at iba pang masasamang gawain sa buhay.

Bakit kailangan ang paggalang sa buhay?
Mahalaga ang paggalang dahil ito ay nagpapakita ng respeto sa ating sariling buhay, sa buhay ng ating mga kapwa, bata, matanda, babae man o lalaki, at kahit ano pa man ang antas sa buhay. Mahalaga rin na gamitin ito dahil simbolo rin ito ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kapwa.

About admin

Check Also

Pagmamahal sa Bayan Edukasyon sa Pagpapakatao (ESP) IKALIMANG LINGGO

IKALIMANG LINGGO Pagmamahal sa Bayan – Pagkilala sa papel na dapat gampanan ng bawat mamaayang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *