Please consider supporting us by disabling your ad blocker.


Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Paggalang sa Buhay: Pagmamahal sa Diyos at sa Kapuwa (Culture of Life and Culture of Death) MODYUL VI. Pagtataya – Questions and Answers

VI. Pagtataya
Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot. Gumamit ng hiwalay na papel.
___1. Ang pinakamahalagang biyayang pinagkaloob ng Diyos sa tao.
A. Buhay C. Lipunan
B. Pagmamahal D. Pananampalataya

___2. Ano ang mas mahalaga sa buhay?
A. Pagmamahal sa Diyos
B. Pagmamahal sa kapwa
C. Pagmamahal sa kalikasan
D. Lahat ng nabanggit

___3. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng paglabag sa paggalang sa buhay?
A. Pagkakaroon ng bisyo
B . Pag – eehersisyo araw – araw
C . Iginagalang ang karapatan ng kapuwa
D . Iniiwasang makahawa sa kapwa pag may
sakit

4. Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng paglabag sa kasagraduhan ng buhay MALIBAN sa
A. Abortion C. Euthanasia
B. Suicide D. Pornograpiya

5. Ito ay tumutukoy sa paggalang sa buhay at isang moral na obligasyon
A. Pagpapahalaga sa buhay C. Kalayaan
B. Kaligayahan D. Pagdarasal

Amswers:

VI. Pagtataya
A
A
A
D
A

 

 

Please comment below if you know the correct answer. Thanks

About admin

Check Also

Pagmamahal sa Bayan Edukasyon sa Pagpapakatao (ESP) IKALIMANG LINGGO

IKALIMANG LINGGO Pagmamahal sa Bayan – Pagkilala sa papel na dapat gampanan ng bawat mamaayang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *