Please consider supporting us by disabling your ad blocker.


Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Ano ang mga Manipestasyon ng Diskriminasyon sa mga Kalalakihan?

Manipestasyon ng Diskriminasyon sa mga Kalalakihan

Mahalagang maunawaan na ang diskriminasyon ay hindi lamang limitado sa mga kababaihan, sapagkat pati ang
mga kalalakihan ay nakararanas nito. Ang sumusunod ay halimbawa ng mga diskriminasyong nararanasan ng mga lalaki.

• Pamamasukan sa Trabaho: sa mga bansang France at Belgium, naitala ang mga insidente kung saan ang mga
lalaking aplikante sa posisyong tulad ng administrative assistant at may kinalaman sa vocational training ay hindi
tinanggap dahil sa kanilang pagiging lalaki.

• Pangangalaga sa mga Mag-aaral: Sa Denmark, may isang paaralang pang-kindergarten ang may polisiya na mga
bababeng empleyado lamang ang maaaring tumulong sa mga mag-aaral kung pupunta ang mga ito sa palikuran o
comfort room.

• Pangangalaga sa mga Pasyente sa Ospital: Sa United Kingdom, inireklamo ng isang student-nurse ang
patakaran ng isang ospital na tila tumatrato sa mga kalalakihan bilang mga sexual predator. Sa patakarang ito, ang
mga lalaking nurse na tutulong sa mga babaeng pasyente ay kailangang samahan ng isa pang katulong o
chaperone.

• Pag-aadjust sa oras ng trabaho para tugunan ang mga gawaing-bahay: May mga insidente sa mga bansang
Bulgaria, France, at United Kingdom kung saan hindi pinapaboran ang mga kalalakihan ng kanilang mga employer
sa mga hiling sa flexibility sa trabaho upang matugunan ang mga gawaing-bahay tulad ng pangangalaga sa anak.

• Probisyon ng isang batas na tuwirang nagbbigay proteksiyon sa mga kalalakihan laban sa pang-aabuso:
Sa Pilipinas, ang batas laban sa domestic violence ay sumasaklaw lamang sa mga kababaihan at mga bata. Sa
isang artikulo sa lokal na pahayagan, isinaad na tumataas ang insidente ng pang-aaabuso sa mga kalalakihan,
kung saan 12 hanggang 15 sa bawat 100 magkapareha ay nakararanas nito.

Kaugnay nito, ayon sa inilabas na ulat ng Mayo Clinic, ang mga kalalakihan ay biktima rin ng karahasan na
nagaganap sa isang relasyon o ang tinatawag na domestic violence. Ayon pa sa ulat, ang ganitong uri ng karahasan sa
mga lalaki ay hindi madaling makita o kilalanin. Ang ganitong uri ng karahasan ay may iba’t ibang uri; emosyonal, seksuwal,
pisikal, at banta ng pang-aabuso. Tandaan din na ito ay maaaring maganap sa heterosexual at homosexual na relasyon.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *