Please consider supporting us by disabling your ad blocker.


Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay (Abortion at Suicide)

IKAAPAT NG LINGGO
Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay
(Abortion at Suicide)

A. Aborsiyon
Kilala rin sa tawag na pagpapalaglag kung saan inaalis ang isang fetus o sanggol sa sinapupunan ng ina.

Dalawang uri:
I. Kusa(Miscarriage)
Pagkawala ng sanggol bago ang ika-20 na linggo ng pagbubuntis. Natural na mga pangyayari at hindi ginamitan ng medikal na pamamaraan.

II. Sapilitan(Induced)
Pagwawakas ng pagbubuntis at pagpapaalis ng isang sanggol, sa pamamagitan ng pag-opera o pagpapainom ng mga gamot.

Dalawang magkasalungat na oposisyon ang publiko:
Pro-life
Ang sanggol ay itinuturing na isang tao mula sa sandali ng paglilihi. Kung ang pagbubuntis ay resulta ng kapabayaan ng ina, dapat nyang harapin ang kahihinatnan nito. Maaaring gamitin ito ng mga tao bilang regular na paraan para hindi ituloy ang pagbubuntis. Ang lahat ng sanggol ay may mahusay na potensiyal. Maraming mag relihiyon ay hindi nag-eendorso ng pagpapalaglag o ilang mga paraan ng birth control.

Pro-Choice
Ang bawat batang isinisilang sa mundo ay dapat mahalin at alagaan. Ang fetus ay hindi pa maituturing na isang ganap na tao. Ang katawan ng babae ay bahagi ng kaniyang sarili. Sa mga kasong rape o incest, ang sanggol ay maaaring maging tagapagpaalala sa babae ng trauma na kaniyang naranasan. Maramaing bahay ampunan ang kulang sa kapasidad na magbigay ng mga pangangailangan ng bata.

Ayon kay Sto. Tomas De Aquino,
May mga oras ang isang kilos na gagawin ay maaaring magdala ng mabuti at masamang epekto.
Problemang Etikal, Prinsipyo ng Double Effect

Mga Kondisyon ng Prinsipyo ng Double Effect:
I. Ang layunin ng kilos ay nararapat ng Mabuti.
II. Ang masamang epekto ay hindi dapat direktang nilayon.
III. Ang mabuting layunin ay hindi dapat makuha sa pamamagitan ng masamang pamamaraan.
IV. Kinakailangan ang pagkakaroon ng mabigat at makatuwirang dahilan.

B. Pagpapatiwakal
Sadyang pagkitil ng isang tao sa sariling buhay at naaayon sa sariling kagustuhan. Kawalan ng pag-asa ay ang karaniwang dahilan kung bakit may ilang taong pinipiling kitilin ang sarili nilang buhay. Pagkawala ng tiwala sa sarili at kapwa. Pagkawala ng paniniwala na may mas magandang bukas ang darating.

Paano ito mapipigilan at maiiwasan?
Mag-isip ng malalaking posibilidad at natatanging mga paraan upang harapin ang kaniyang kinabukasan. Matibay na support system na makapagbibigay ng saya at pagmamahal.

Tandaan:
Our thoughts affects our feelings, and our feelings affects or results to our behavior.

Happiness can be found even in the darkest of times, if only one remembers to turn on the light.
– Albus Dumbledore

About admin

Check Also

Bakit sinasabing ang moral na kilos ay ang makataong kilos ayon sa etika ni Sto. Tomas de Aquino? 

Kung ang papel na ginagampanan ng isip ay humusga at mag-utos, ano naman ang papel …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *