Please consider supporting us by disabling your ad blocker.


Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay (Paggamit ng Ipinagbabawal na Gamot at Alkoholismo)

IKATLONG LINGGO
Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay

Ang buhay ng tao ay kakaiba sa buhay ng iba

Tungkulin natin bilang tao na pangalagaan, ingatan, at palaguin ang sariling buhay at ng ating kapwa.

A. Paggamit ng Ipinagbabawal na Gamot –
Isang estadong sikiko(psychic) o pisikal na pagdepende sa isang mapanganib na gamot. Nagdudulot ng masamang epekto sa isip at katawan ng tao. Karamihan sa mga krimen ay malaki ang kaugnayan sa paggamit ng droga. Isa itong isyu sa buhay dahil maaaring mapahamak ang sarili o ang ibang tao dahil sa gawaing ito.

Mga Dahilan sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot:
1. Maling kaibigan
2. “Curiosity”
3. Problema

Walang kabutihang maidudulot ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa mga tao lalo na sa mga kabataan. Ang droga ay may tuwirang epekto sa isip at damdamin ng isang tao.
Ang isip ng tao ay nagiging “blank spot”. Nauuwi sa paggawa ng di kanais-nais na bagay. Nagpapabagal at nagpapahinga sa tao.

B. Alkoholismo –
Labis na paginom ng alak. Unti-unting nagpapahina ng enerhiya. Nababawasan ang kakayahan sa paglinang ng makabuluhang pakikipagkapwa. Ilan sa mga away at gulo na nasasaksihan na kung minsan ay nauuwi sa krimen ay may kinalaman sa labis na pag-inom ng alak.

Ang pag-inom ng alak ay hindi masama kung hindi labis.

C. Euthanasia o mercy killing o assisted suicide –
Gawain kung saan napapadali ang kamatayan ng tao na nanghihina o may sakit na. Tinatawag ring assisted suicide sa kadahilanang may pagnanais o motibo ang isang biktima na wakasan ang kaniyang buhay ngunit ibang tao ang gagawa nito para sa kaniya kahit na may quality life pa siya.

Ang pagtigil sa paggamit ng life-support ay hindi itinuturing na euthanasia dahil wala na rin namang quality life ang taong iyon. Ang sakit at paghihirap ay likas na kasama sa buhay ng tao. Higit na mabuti kung pagmamahal at pag-aalala sa kanila, hindi kamatayan.

About admin

Check Also

Bakit sinasabing ang moral na kilos ay ang makataong kilos ayon sa etika ni Sto. Tomas de Aquino? 

Kung ang papel na ginagampanan ng isip ay humusga at mag-utos, ano naman ang papel …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *