Please consider supporting us by disabling your ad blocker.


Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Pagmamahal sa Diyos (Espiritwalidad at Pananampalataya) Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot. Gumamit ng hiwalay na papel.

V. Pagtataya
Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot. Gumamit ng hiwalay na papel.
_____1. Ito ay makatutulong upang ang tao ay makapag-isip ng mensahe ng Diyos.
A. pagninilay C. pagsimba
B. panalangin D. pagkanta
_____2. Ito ang pinakamataas ng uri ng pagmamahal.
A. Affection C. Eros
B. Agape D. Philia
_____3. Ito ay mahalagang pinaniniwalaan ng tao anuman at saan man siya kaanib na relihiyon.
A. panalangin
B. pagninilay
C. pagsimba o pagsamba
D. pagmamahal sa kapwa
_____4. Ito ay pagmamahal ng magkakaibigan.
A. Affection C. Eros
B. Agape D. Philia
_____5. Ito ay pagmamahal bilang kapamilya.
A. Affection C. Agape
B. Philia D. Eros

 

Mga Sagot:

V. Pagtataya
A
B
C
D
A

About admin

Check Also

Bakit sinasabing ang moral na kilos ay ang makataong kilos ayon sa etika ni Sto. Tomas de Aquino? 

Kung ang papel na ginagampanan ng isip ay humusga at mag-utos, ano naman ang papel …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *