Please consider supporting us by disabling your ad blocker.


Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Espiritwalidad at Pananampalataya

IKALAWANG LINGGO
Espiritwalidad at Pananampalataya

Pananamapalataya – personal na ugnayan sa Diyos
Espiritwalidad – maayos na ugnayan sa kapwa

Paraan Upang Mapangalagaan ang Ugnayan sa Diyos:
1. Panalangin – Pagbibigay puri, pasasalamat, paghingi ng tawad, at paghiling
2. Pagninilay – Mauunawaan ng tao ang tunay na mensahe ng Diyos
3. Pagsisimba – Makatutulong upang mas malawak ang kaalaman sa Salita ng Diyos
4. Pag-aaral – Nararapat na malaman ang mga turo at aral ng Diyos
5. Pagmamahal – Ang dahilan sa pag-iral ng tao ay ang mamuhay kasama ang kapwa

Pagmamahal sa Diyos at Kapwa
1. Ibigin mo ang Diyos nang buong isip, puso, at kaluluwa.
2. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili.

“Ang nagsasabi na iniibig ko ang Diyos subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling” First John 4:20

Apat na Uri ng Pagmamahal ayon kay Clive Stapled Lewis
1. Affection – Pagmamahal bilang kapatid, magkakapamilya, mga taong naging malapit na ang loob
2. Philia – Pagmamahal ng magkakaibigan na may iisang nilalayon
3. Eros – Pagmamahal batay sa pagnanais at nagdudulot ng kasiyahan
4. Agape – pinakamataas na uri ng pagmamahal, pagmamahal na walang kapalit

About admin

Check Also

Bakit sinasabing ang moral na kilos ay ang makataong kilos ayon sa etika ni Sto. Tomas de Aquino? 

Kung ang papel na ginagampanan ng isip ay humusga at mag-utos, ano naman ang papel …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *