Please consider supporting us by disabling your ad blocker.


Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Ipaliwanag ang Paksa, Dahilan, at Aral ng Akasya o Kalabasa ni Cosolation P. Conde

Buod ng Akasya o Kalabasa
ni Cosolation P. Conde
Maagang bumangon si Aling Irene
upang ihanda ang mga kakailanganin ng
kanyang anak na si Iloy. Ang ama namang
si Mang Simon ay ipinagpaliban ang lakad
upang masamahan ang kanyang anak sa
Maynila upang doon mag-aral.
Sa isang paaraal sa lungsod
nagtungo ang mag-ama. Doon nakausap
nila ang Punong-guro ng paaralan.
Inilahad ni Mang Simon na ang anak ay
nasa unang taon nan g hayskul at kung
maaari maikli-ikling kurso ang kunin ng

anak upang makatapos agad. Sumang-
ayon naman ang Punong-guro at

sinaabing iyan ay batay sa kung ano ang
gustong kalabasan ng anak. Ani niya,
“kung ang nais ninyo ay magpatubo ng
isang mayabong puno ng akasya, gugugol
kayo ng puu-puung taon, subalit ang
kakailanganin ninyo ay ilang buwan
lamang upang makapaghalaman kayo ng
isang kalabasa.”
At… umuwi nang naag-iisa si Mang
Simon. Naisip niya na mabuti na nga ang
kunin ng anak ay ang buong kurso sa
hayskul. Dahil higit na magiging mayabong
ang kanyang kinabukasan.
sinaabing iyan ay batay sa kung ano ang
gustong kalabasan ng anak. Ani niya,
“kung ang nais ninyo ay magpatubo ng
isang mayabong puno ng akasya, gugugol
kayo ng puu-puung taon, subalit ang
kakailanganin ninyo ay ilang buwan
lamang upang makapaghalaman kayo ng
isang kalabasa.”
At… umuwi nang naag-iisa si Mang
Simon. Naisip niya na mabuti na nga ang
kunin ng anak ay ang buong kurso sa
hayskul. Dahil higit na magiging mayabong
ang kanyang kinabukasan.

 

Ang paksa sa anekdotang Akasya o Kalabasa ay ang edukasyon, ang antas ng edukasyon na iyong pipiliin upang ang lumago ang iyong kaalaman at malinang ang iyong pagkatao.
Ang pag-aaral ay dapat hindi minamadali dahil lahat ng pinaghihirapan o ginagawa ng bawat tao ay may karampatang resulta. Sinabi ng punung-guro na pede siyang magbigay ng isang maikling kurso, yun ay kung ayos lang sa magulang ni Iloy na magkaroon ng hindi gaanong magandang bunga ang pag-aaral ng bata, gaya ng pagtatanim ng kalabasa. Madaling itanim at tumubo ngunit hindi ganoon kalago, samantalang ang mahabang proseso ng pagtatanim at pagpapatubo ng akasya ay sulit ang paglago nito. Ganiyan ihinambing ng may-akda ang akasya at kalabasa sa pag-aaral.
Kung ano ang ating itinanim, ito ang iyong aanihin. Nais iparating ng kwentong na hindi lahat ng bagay ay kaylangan madaliin, Lalo na pagdating sa pag-aaral. Kung nais mo ng mas magandang resulta lahat ng iyong kaylangan mo itong pag-aralang mabuti o pagsanayan. Katulad sa pag-aaral mas mahabang panahon na pag-aaral mas marami kang bagay na matututunan mas mahahasa ang iyong talento at kaalaman. Na magagamit mo naman sa iyong magandang kinabukasan.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *