Please consider supporting us by disabling your ad blocker.


Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Basahing mabuti ang tulang “Key To My Heart” at isalin ito batay sa pamantayan sa Pagsasaling-Wika

Pagtibayin ang natutunan
Panuto : Basahing mabuti ang tula at isalin ito batay sa pamantayan sa Pagsasaling-Wika. Pagtatasa ng gawain gamit ang rubriks sa pagsasaling-wika

 

Key To My Heart

I had closed the door upon my heart
And wouldn’t let anyone in,
I had trusted and loved only to be hurt
But, that would never happen again.

I had locked the door and tossed the key
As hard, and as far as I could,
Love would never enter there again,
My heart was closed for good.

Then you came into my life
And made me change my mind,
Just when I thought that tiny key
was impossible to find.

That’s when you held out your hand
And proved to me I was wrong,
Inside your palm was the key to my heart…
You had it all along.

 

Filipino/Tagalog Version:

Susi sa aking Puso

 

Isinara ko ang pintuan sa aking puso

At hindi papayag na may pumasok,

Nagtiwala ako at nagmahal na masasaktan lang

Ngunit, hindi na iyon mauulit.

 

Nailock ko na ang pinto at itinapon ang susi

Kung gaano kahirap, at hanggang sa makakaya ko,

Ang pag-ibig ay hindi na papasok doon,

Ang puso ko ay sarado para sa kabutihan.

 

Tapos dumating ka sa buhay ko

At binago ang isip ko,

Kapag naisip ko ang maliit na maliit na susi na iyon

imposibleng hanapin.

 

Doon mo inabot ang iyong kamay

At pinatunayan sa akin na mali ako,

Sa loob ng iyong palad ay ang susi ng aking puso …

Kasama mo lahat.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *