Please consider supporting us by disabling your ad blocker.


Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Bakit sinasabing ang moral na kilos ay ang makataong kilos ayon sa etika ni Sto. Tomas de Aquino? 

Kung ang papel na ginagampanan ng isip ay humusga at mag-utos, ano naman ang papel ng kilos-loob?

Gumabay sa pagsasagawa ng kilos

 

Bakit sinasabing ang moral na kilos ay ang makataong kilos ayon sa etika ni Sto. Tomas de Aquino? 

Sapagkat napatutunayan nito ang sariling kilos kung ito ay mabuti o masama

 

Bakit hindi maaaring paghiwalayain ang panloob at panlabas na kilos?

Dahil kung ano ang kilos ng panlabas ay nagmumula sa panloob na kilos

 

Ano ang kilos na may pagsang-ayon at kaalaman kaya’t mataas ang pananagutan ng gumawa ng kilos.

Kusang loob

 

Ano ang kilos na walang kaalaman kaya’t wala ding pagsang-ayon. Masasabi na wala itong pananagutan?
Walang – Kusang loob

 

Ito ay tinatawag na panlabas na kilos na kasangkapan o paraan upang makamit ang layunin.

Kilos

 

Bakit kailangang mabigyan ng sapat na panahon sa pagpapasya ang tao?
Upang magkaroon ng sapat na pamantayan sa pipiliin

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *