Please consider supporting us by disabling your ad blocker.


Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Mga Kahulugan at Mga Hakbang sa Moral na Pagpapasiya

Mabuting Pagpapasiya
– isang proseso kung saan malinaw na nakikilala o nakikita ng isang tao ang

Sapat na Panahon para sa mabuting pagpapasiya

“Bigyan mo pa ako ng sapat na panahon”

Dumaan sa proseso bago magpasiya,

proseso ng pakikinig – magsisilbing gabay sa sitwasyon na kinakaharap

Mga Hakbang Sa Moral na Pagpapasiya:
1. Magkalap ng patunay ( Look for facts ) – Magkalap ng patunay, Ano ang nangyari sa stiwasyon? Sino sino ang kasali? Etc.
2. Imagine possibilities – isaisip ang mga posibilidad, ano ang mabuti at masamang kinalabasan nito?
3. Seek insight beyond your own – maghanap ng ibang kaalaman,
4. Turn inward – Tingnan ang kalooban
5. Umasa at magtiwala sa tulong ng Diyos ( Expect and trust in God’s help ) – Umasa at magtiwala sa tulong ng Diyos
6. Name your decision – magsagawa ng pasiya

“L.I.S.T.E.N.” process

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *